Котизације

Чланови УПуБиХ* у 2022. ‡ години (специјалисти)

Редовна

(од 06.10.2022.)
250 KM

*Удруга/Удружење психијатара у Босни и Херцеговини; ‡ са уплаћеном чланарином за 2022.годину

Чланови УПуБиХ* у 2022. ‡ години (љекари на специјализацији психијатрије/ДАП)

Редовна

(од 06.10.2022.)
75 KM

*Удруга/Удружење психијатара у Босни и Херцеговини; ‡ са уплаћеном чланарином за 2022.годину

Психијатри/ДА психијатри/неуропсихијатри који нису чланови УПуБиХ у 2022. години

Редовна

(од 06.10.2022.)
400 KM
  • 200 €

Љекари на специјализацији из психијатрије/ДАП који нису чланови УПуБиХ у 2022. години

Редовна

(од 06.10.2022.)
140 KM
  • 70 €

Остали (психолози и друге професије)

Редовна

(од 06.10.2022.)
200 KM
  • 100 €

Представници фармацеутских компанија (осим Генералног и Платинастог спонзора)

Редовна

(од 06.10.2022.)
80 KM

Специјалисти у пензији, студенти, гости Конгреса и представници Генералног и Платинастог спонзора

Редовна

(од 06.10.2022.)
  • Без котизације

Котизација укључује (у цијене није урачунат ПДВ 17%):

  • Присуствовање свим сесијама Научног програма и на Техничкој изложби Конгреса
  • Конгресне материјале
  • Паузе за каfу/чај и ручак 05.11.2022.
  • Присуство на Церемонији отварања, Коктелу добродошлице и на Затварању Конгреса
  • Свечану вечеру
  • Сертификат о учешћу (не додјељују се фармацеутским представницима и студентима)

Важне напомене:

Доктори медицине на специјализацији који нису чланови УПуБиХ у 2022. години треба да доставе потврду о статусу (Копија Рјешења о специјализацији или потврда из матичне установе), а психолози
и друге професије достављају уз пријаву и потврду из матичне установе (електронски, на info@upubih.com).

Студенти треба да се региструју попуњавањем Регистрационог обрасца и при регистрацији на Конгресу прикажу студентски индекс. Студенти и специјалисти у пензији имају приступ свим садржајима Конгреса а пензионисаним специјалистима ће бити обезбијеђен и Сертификат о учешћу

Сви учесници Конгреса морају бити регистровани онлајн.

(информације око регистрације могу се добити од Техничког организатора и/или на www.kongres.upubih.com)