Kotizacije

Članovi UPuBiH* u 2022.‡ (specijalisti)

Redovita/Redovna

(od 06.10.2022.)
250 KM

*Udruga/Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini; ‡ sa uplaćenom pristojbom/članarinom za 2022.godinu

Članovi UPuBiH* u 2022. ‡ (liječnici/ljekari na specijalizaciji psihijatrije/DAP)

Redovita/Redovna

(od 06.10.2022.)
75 KM

*Udruga/Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini; ‡ sa uplaćenom pristojbom/članarinom za 2022.godinu

Psihijatri/dječji i adolesc. psihijatri/neuropsihijatri koji nisu članovi UPuBiH u 2022.

Redovita/Redovna

(od 06.10.2022.)
400 KM
 • 200 €

Liječnici na specijalizaciji psihijatrije/DAP koji nisu članovi UPuBiH u 2022.

Redovita/Redovna

(od 06.10.2022.)
140 KM
 • 70 €

Ostali (psiholozi i druge profesije)

Redovita/Redovna

(od 06.10.2022.)
200 KM
 • 100 €

Predstavnici farmaceutskih  kompanija/sponzori (osim Generalnog i Platinastog sponzora)

Redovita/Redovna

(od 06.10.2022.)
80 KM

Specijalisti u mirovini/penziji i studenti, gosti Kongresa i predstavnici Generalnog i Platinastog sponzora

Redovita

(od 06.10.2022.)
 •  
 • Bez kotizacije

 •  

Kotizacija uključuje (u cijene nije uračunat PDV 17%):

 • Prisustvovanje svim sesijama Znanstvenog/Naučnog programa i na Tehničkoj izložbi Kongresa
 • Kongresne materijale
 • Stanke/pauze za kavu/čaj i ručak 05.11.2022.
 • Prisustvo na Ceremoniji otvaranja, Koktelu dobrodošlice i na Zatvaranju Kongresa
 • Svečanu večeru
 • Certifikat o sudjelovanju (ne dodjeljuju se farmaceutskim predstavnicima i studentima)

Važne napomene:

Liječnici/ljekari na specijalizaciji koji nisu članovi UPuBiH u 2022. godini treba da dostave potvrdnicu/potvrdu o statusu (kopija Rješenja o specijalizaciji ili potvrdnica/potvrda iz matične ustanove), a psiholozi i druge profesije trebalo bi da dostave potvrdnicu/potvrdu iz matične ustanove (elektronski, na info@upubih.com), nakon online registracije.

Studenti koji žele sudjelovati/učestvovati na Kongresu treba da se registriraju popunom Registracijskog lista i da pri registriranju na Kongresu prikažu studentski indeks. Studenti i umirovljeni/penzionisani specijalisti mogu prisustvovati svim kongresnim aktivnostima, a umirovljenim specijalistima biti će/biće osiguran i Certifikat o sudjelovanju.

Svi sudionici/učesnici Kongresa moraju biti registrirani/registrovani online.

(informacije oko registriranja/registracije mogu se dobiti od Tehničkog organizatora i/ili na www.kongres.upubih.com)