PETI KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE

 

4. – 6. studeni/novembar 2022, Mostar, BiH
Pod patronažom/patronatom Europske/Evropske psihijatrijske asocijacije
Kosponzorirano od Svjetske psihijatrijske asocijacije

Psihijatrija u svijetu promjena

Poštovane kolegice i kolege,

izuzetno mi je zadovoljstvo i čast pozvati Vas na Peti Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem na temu “Psihijatrija u svijetu promjena“, koji će biti održan u  Mostaru, u periodu 4. – 6. studeni/novembar 2022. godine, s ciljem prikaza aktuelnih promjena u suvremenoj psihijatriji.

Dobro došli u Mostar!

Prof. dr. sc. Dragan Babić
Predsjednik Udruge psihijatara u Bosni i Hercegovini

 

TEME KONGRESA

Rane intervencije u psihijatriji
Dječija i adolescentna psihijatrija
Afektivni poremećaji
Shizofrenija
Posttraumatski stresni poremećaj
Bolesti ovisnosti
Forenzička psihijatrija
Psihogerijatrija
Psihoterapija
Psihofarmakoterapija
Socijalna psihijatrija
Etika i psihijatrija
Prevencija poremećaja mentalnog zdravlja
Mentalno zdravlje žena
Duhovnost i mentalno zdravlje
Stigma i diskriminacija
Neklasificirano-ostalo

Psihijatrija u svijetu promjena

Kotizacije

Kotizacija uključuje: Prisustvovanje svim sesijama Znantsvenog programa …

Opširnije

Organizacijski odbor

Kongresni odbor, Znanstveni odbor, Međunarodni odbor, Lokalni odbor …

Opširnije

Opće informacije

Mostar, 4. – 6. studeni/novembar 2022. Hotel “Mostar”

Opširnije

Organizator

Udruga/Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini

Kosponzorirano od Svjetske psihijatrijske asocijacije

Pod patronažom/patronatom Europske/Evropske psihijatrijske asocijacije

Suorganizatori/Koorganizatori

Sveučilište u Mostaru

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Liječnička komora Hercegovačko-neretvanske županije

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini
Razred za medicinske nauke

Sponzori Kongresa

ZLATNI SPONZORI

SPONZOR

IZLAGAČI

DONATOR

Association Institute for Population and Development-Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

Prijatelji Kongresa

Kongres su pomogle i kompanije Alkaloid, Nobel i Viatris

Tehnički organizator

(uplate, hotelski smještaj, putovanje i transferi, otkazivanja)

TRAVEL PLAN

Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 492 493 Mob.: +387 66 33 33 01
E-mail: info@travelplan.ba