O Kongresu

Opće informacije

Mjesto održavanja

Mostar, 4. – 6. studeni/novembar  2022.
(Hotel „Mostar“)

Kotizacije

Rana: do 05.10. 2022..
Redovna: od 05.10. 2022. i na Kongresu

Jezici u uporabi/upotrebi

Jezici naroda u Bosni i Hercegovini i engleski

Sažeci

Rok za slanje sažetaka: 30.09. 2022.
sazeci@kongres.upubih.com
gracetovic@yahoo.com

Tehnički organizator

(uplate, hotelski smještaj, putovanje i transferi, otkazivanja)

TRAVEL PLAN

Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 492 493 Mob.: +387 66 33 33 01
E-mail: info@travelplan.ba

Odbori

KONGRESNI ODBOR

Predsjednik: Dragan Babić
Dopredsjednici: Marija Burgić-Radmanović, Izet Pajević, Alma Džubur Kulenović
Generalni tajnici/sekretari:
Mevludin Hasanović, Goran Račetović
Članovi:
Milan Stojaković, Esmina Avdibegović, Alija Sutović, Nera Zivlak-Radulović, Mira Spremo, Marko Martinac, Nermana Mehić-Basara, Amra Memić-Serdarević, Edin Bjelošević, Marko Pavlović, Romana Barbarić

ZNANSTVENI/NAUČNI ODBOR

Predsjednik: Miro Jakovljević
Dopredsjednik: Marko Martinac
Članovi:
Dragan Babić, Marija Burgić-Radmanović, Izet Pajević, Alma Džubur Kulenović, Zoran Tomić, Milenko Bevanda, Ivan Ćavar, Vajdana Tomić, Ivica Mucić, Snježana Pehar, Asim Kurjak, Osman Sinanović, Miro Klarić, Igor Filipčić, Abdulah Kučukalić, Miroslava Jašović-Gašić, Mevludin Hasanović, Gorana Sulejmanpašić, Rusmir Softić

MEĐUNARODNI ODBOR

Norman Sartorius (Švicarska), Afzal Javed (Velika Britanija), Peter Falkai (Njemačka), Miro Jakovljević (Hrvatska), Darko Marčinko (Hrvatska), Igor Filipčić (Hrvatska), Trpimir Glavina (Hrvatska), Danuta Wasserman (Švedska), Gordana Milavić (Velika Britanija), Jerzy Samochowiec (Poljska), Marco Sarchiapone (Italija), Silvana Galderisi (Italija), Miroslava Jašović-Gašić (Srbija), Nađa Marić Bojović (Srbija), Goran Mihajlović (Srbija), Olivera Vuković (Srbija), Peter Pregelj (Slovenija), Andraj Kastelic (Slovenija), Antoni Novotni (Sjeverna Makedonija), Lidija Injac-Stevović (Crna Gora), Nenad Vasić (Njemačka), Jürgen Deckert (Njemačka), Eka Chkonia (Gruzija)

LOKALNI ORGANIZACIJSKI/ORGANIZACIONI ODBOR

Predsjednik: Dragan Babić
Tajnici/Sekretari: Marko Pavlović, Goran Račetović
Članovi: Marko Martinac, Romana Barbarić, Martina Krešić Ćorić, Nikolina Zovko, Nataša Dodoš, Krešimir Grbavac, Bojan Bender, Sanja Burić, Lamija Duranović Vinković, Katarina Barać, Slaven Ledić, Ana Džidić Bevanda, Aida Jelin Turajlić, Sandra Brajković, Katarina Stojić Marinčić