Предавачи

ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ

Швајцарска

Norman Sartorius

СВИЈЕT КОЈИ СЕ МИЈЕЊА И ПСИХИЈАТРИЈА У БУДУЋНОСТИ

Њемачка

Peter Falkai

TOWARD AN EUROPEAN MENTAL HEALTH STRATEGIC PLAN

Грузија

Eka Chkonia

MENTAL HEALTH CARE CHALLENGES AND LESSIONS LEARNED DURING THE PANDEMIC (EXPERIENCE OF EUROPEAN AND EURASIAN COUNTRIES)

Хрватска

Миро Јаковљевић

ПСИХИЈАТРИЈА У ПОТРАЗИ ЗА СВОЈИМ БИТКОМ: КРЕАТИВНА, НА ОСОБУ- УСМЈЕРЕНА НАРАТИВНА ПСИХОТЕРАПИЈА ИЛИ КАКО ПОВЕЋАТИ ТЕРАПИЈСКУ УЧИНКОВИТОСТ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Осман Синановић

СИНДРОМ НЕМИРНИХ НОГУ – ПОРЕМЕЋАЈ ИЗМЕЂУ НЕУРОЛОГИЈЕ И ПСИХИЈАТРИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Драган Бабић

ПСИХИЈАТРИЈА ДВАДЕСЕТ ПРВОГ СТОЉЕЋА

ПОЗВАНИ ПРЕДАВАЧИ

Њемачка

Jürgen Deckert

INTERVENTION AND PREVENTION IN ANXIETY DISORDERS: STATE OF ART AND NEED FOR RESEARCH

Њемачка

Ненад Васић

ЛЕЧЕЊЕ СХИЗОФРЕНИЈЕ ОТПОРНЕ (РЕЗИСТЕНТНЕ) НА СТАНДАРДНУ ТЕРАПИЈУ

ХРВАТСКА

Дарко Марчинко

УТЈЕЦАЈ ТРАНСГЕНЕРАЦИЈСКЕ ТРАУМЕ НА СМЕТЊЕ ЛИЧНОСТИ

ХРВАТСКА

Игор Филипчић

ПРЕГЛЕД И НОВЕ СТУДИЈЕ О РЕПЕТИТИВНОЈ ТРАНСКРАНИЈАЛНОЈ МАГНЕТНОЈ СТИМУЛАЦИЈИ (r-TMS) ПРОВЕДЕНЕ У КЛИНИЧКОЈ ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ БОЛНИЦИ “СВЕТИ ИВАН”

ХРВАТСКА

Трпимир Главина

КУДА ИДЕ ПСИХИЈАТРИЈА? ПСИХИЈАТРИЈА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ХРВАТСКА

Вељко Ђорђевић

БАРИЈЕРЕ НА ПУТУ ОД СОЦИЈАЛНЕДО ЕКОЛОШКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ

ХРВАТСКА

Маријана Браш

ПУТОВАЊЕ ПРЕМА НОВОЈ ЕКОЛОГИЈИ УМА

ХРВАТСКА

Давор Ласић

БЕЗУВЈЕТНО ПРИХВАЧАЊЕ СМЈЕРНИЦА У ПРОЦЕСУ ЕУРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА – ПРИХВАТЉИВО ИЛИ НЕ?

 

СРБИЈА

Горан Михајловић

МКБ-11 И DSM-5 – СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

 

СРБИЈА

Оливера Вуковић

ПЛАЦЕБО И ПСИХОГЕНИ БОЛНИ ПОРЕМЕЋАЈ

 

СРБИЈА

Бојана Пејушковић

ПОСТТРАУМАТСКИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ – ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ

 

Црна Гора

Лидија Ињац Стевовић

УТИЦАЈ ХОРМОНА НА ДЕПРЕСИВНОСТ, СУИЦИДАЛНОСТ, ХОСТИЛНОСТ И ТЕРАПИЈСКИ ОДГОВОР КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ДИЈАГНОЗОМ СХИЗОФРЕНИЈЕ

 

СЛОВЕНИЈА

Петер Прегељ 

GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN SUICIDAL BEHAVIOUR

 

СЛОВЕНИЈА

Андреј Кастелиц

НЕКЕ ОД НОВОСТИ У ОБЛАСТИ ЛИЈЕЧЕЊА ОВИСНОСТИ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Марија Бургић-Радмановић

ИЗЛОЖЕНОСТ РАНОМ ЖИВОТНОМ СТРЕСУ И РИЗИК ОД ДЕПРЕСИЈЕ У ДЈЕТИЊСТВУ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Алма Џубур Куленовић

РИЈЕЧИ СУ БИТНЕ: ПОСТОЈИ ЛИ ПОТРЕБА ЗА НОВИМ ИМЕНОМ ЗА СХИЗОФРЕНИЈУ?

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Изет Пајевић

ПРОМЈЕНЕ И ИНОВАЦИЈЕ У КЛАСИФИКАЦИЈИ ПСИХИЈАТРИЈСКИХ ПОРЕМЕЋАЈА У МКБ-11

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Лилијана Оруч

ГЕНОМСКИ ПРИСТУПИ БИПОЛАРНОМ ПОРЕМЕЋАЈУ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Нермана Мехић-Басара

БОЛЕСТИ ОВИСНОСТИ ИЛИ АДИКТОЛОГИЈА У СВЈЕТЛУ СТАЛНИХ ПРОМЈЕНА

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Ико Скоко

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Даворка Топић Стипић

ФРАНКЛОВО ПОИМАЊЕ ОСОБЕ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Амра Мемић Сердаревић

ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН НЕУРОКОГНИТИВНОГ ДЕФИЦИТА КОД БИПОЛАРНОГ ПОРЕМЕЋАЈА

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Горана Сулејманпашић

КОРТИКАЛНА НЕУРОПАТОЛОГИЈА СХИЗОФРЕНИЈЕ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Мира Спремо

ПРОБЛЕМИ УПОНАШАЊУ И ЕМОЦИЈАМАКОД ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ У ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ ТРЕТМАНУ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Нера Зивлак-Радуловић

КОНЗУМАЦИЈА КАНАБИСА КАО КОМПОНЕНТНИ ФАКТОР РИЗИКА ЗА РАЗВОЈ ПСИХОТИЧНОГ ПОРЕМЕЋАЈА

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Милан Стојаковић

СУДСКО-ПСИХИЈАТРИЈСКА ВЈЕШТАЧЕЊА КОНТРАКТУАЛНЕ СПОСОБНОСТИ У ГРАЂАНСКО-ПРАВНОЈ ОБЛАСТИ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Мевлудин Хасановић

РАЗВОЈ EMDR ТЕРАПИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Есмина Авдибеговић

ДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРИСТУП МЕНТАЛНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА У МКБ-11

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Един Бјелошевић

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ КАО ОБЛИК ДРУШТВЕНО НЕПРИХВАТЉИВОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У ЗЕНИЧКО-ДОБОЈСКОМ КАНТОНУ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Анита Бегић

САМОСТИГМАТИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНО ОСНАЖИВАЊЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Санди Диздаревић

ПРЕДРАСУДЕ О ПСИХИЧКИ ОБОЉЕЛИМ ЛИЦИМА И УБИСТВИМА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Марко Мартинац

ЦРИЈЕВНИ МИКРОБИОМ И ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Романа Барбарић

РЕЗИЛИЈЕНЦИЈА У ОБОЉЕЛИХ ОД ПОСТТРАУМАТСКОГ СТРЕСНОГ ПОРЕМЕЋАЈА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Марко Павловић

ПОВЕЗАНОСТ ФАКТОРА ТУМОРСКЕ НЕКРОЗЕ АЛФА С МЕТАБОЛИЧКИМ СИНДРОМОМУ ОБОЉЕЛИХ ОД СХИЗОФРЕНИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Мартина Крешић Ћорић

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПРОЖИВЉЕНОГ ТРАУМАТСКОГ ИСКУСТВА У ДЈЕТИЊСТВУ И ПОРЕМЕЋЕНИХ НАВИКА ХРАЊЕЊА АДОЛЕСЦЕНАТА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Горан Рачетовић

ПСИХИЈАТРИЈА У ЗАЈЕДНИЦИКВАЛИТЕТ УСЛУГА УСМЈЕРЕН НА КОРИСНИКА И ПОПУЛАЦИЈУ